Læge Palle Taarnhøj

Uddannelseslæger


Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.
 
Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.
 
En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og  har som minimum  haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.


Læge Palle Taarnhøj   |   Sankt Anne Plads 2 st   |   5000 Odense C   |   Tlf 66 12 27 10
administration